Genealogia - wieści genealogiczne

Temat: Prace Maturalne
...kartach literatury. 44. Komizm słowny i sposoby jego realizacji. Omów na wybranych przykładach literackich. 45. Motyw arkadii. Różnorodne ujęcia tego motywu w literaturze. 45. Literatura upamiętniająca wydarzenia historyczne. 46. Motyw domu i rodziny w wybranych utworach literackich. 47. Problem samotności w literaturze romantyzmu i współczesności 48. Tradycje i obyczaje w literaturze polskiej (2 wersje) 49. Obrzędy i zwyczaje w literaturze polskiej 50. Człowiek zniszczony przez wojnę. Przedstaw na przykładzie bohaterów literackich - 51. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenie 52. Motyw snu w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach. 53. Dramaty małżeńskie w literaturze 54. Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych na podstawie literatury lagrowej i łagrowej. 55. Motyw miłości nieszczęśliwej w literaturze...
Źródło: topwarez.pl/showthread.php?t=76434