Genealogia - wieści genealogiczne

Temat: Formularze ZUS.
...to: - ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika, który jest osobą fizyczną, - ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, - ZUS ZIPA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, - ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej, - ZUS ZBA – informacja o numerach rachunków bankowych, - ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1549Temat: zus i jego program
Heh, ale formularze to temat rzeka :P (nie wiem tylko czy wg tematu Twojej pracy formularz=dokument). Generalnie to dokumenty dzielimy na dwa rodzaje: zgłoszeniowe i rozliczeniowe. Zgłoszeniowych jest 11 (ZUA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWUA, ZZA, ZPA, ZFA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA - zobacz sobie na stronie zus-u który do czego ;) ) a rozliczeniowych 4 (DRA, RCA, RZA, RSA). Zgłoszeniowe zawierają wszelkie dane identyfikacyjne ubezpieczonego - adres, NIP, PESEL, przynależność do oddziału NFZ itd. a także tytuł ubezpieczenia. Rozliczeniowe: DRA - zbiorcza deklaracja miesięczna płatnika - zawiera dane firmy, ilość ubezpieczonych, wszelkie zbiorcze wyliczanki składek itd. RCA - deklaracje imienne...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=24737


Temat: Co zrobić by zawiesić
FORMULARZE DO ZUS: zawiadomienie ZUS o zawieszeniu działalności polega na złożeniu formularzy ZUS ZWUA - wyrejestrowanie osoby ubezpieczonej, i ZUS ZWPA- płatnika, z kodem przyczyny wyrejestrowania 600. Z kolei wznowienie wykonywania działalności wymaga przekazania druku ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika oraz ZUS ZUA - ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego lub ZUS ZZA - wyłącznie do zdrowotnego. Prowadzący działalność gospodarczą musi również poinformować ZUS i urząd skarbowy o zawieszeniu biznesu. Każdy komu wygasł tytuł do ubezpieczeń,...
Źródło: wielotematyczne.com/viewtopic.php?t=22


Temat: 03. Likwidacja działalności gospodarczej
...– w formie pisemnej, w terminie 14 dni. Należy zadbać o uzyskanie i dołączenie do akt decyzji o wykreśleniu z ewidencji. 4. Zawiadomienie GUS o dacie zaprzestania prowadzenia działalności – najlepiej osobiście, wypełniając na miejscu stosowny wniosek. Należy zadbać o uzyskanie zaświadczenia o numerze REGON z datą wykreślenia z rejestru. 5. Wyrejestrowanie z ZUS – poprzez złożenie w terminie 7 dni zgłoszeń ZWUA oraz ZWPA 6. O ile w trakcie rejestracji powiadamiana była PIP – złożenie zgłoszenia o zaprzestaniu działalności 7. O ile w trakcie rejestracji powiadamiany był SANEPID - złożenie zgłoszenia o zaprzestaniu działalności 8. Sporządzenie Na dzień zaprzestania działalności spisu z natury – materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników...
Źródło: allbuy.pl/viewtopic.php?t=1671


Temat: Jak zamknąć firmę?
Składasz pismo gdzie dostałaś Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, że z dniem tym i tym zamykasz prowadzenie działalności. Minimum 14 dni przed dniem zamknięcia firmy. ZUS - 7 dni po wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej składasz dokumenty wyrejestrowujące w ZUS (jeśli nie zatrudniałeś pracowników wypełniasz druki ZUS ZWPA, ZUS ZWUA, jeśli miałeś pracowników wypełniasz dla nich ZUS ZWUA Urząd Skarbowy - 7 dni po wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej (w przypadku podatników podatku nie VAT'owych 14 dni) wypełniasz NIP - 3 GUS (Urząd Statystyczny) - 14 dni od wykreślenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej należy złożyć oryginał zaświadczenia REGON, decyzję o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej Państwową...
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=384


Temat: Zawieszenie działalności
Zawiadomienie ZUS o zawieszeniu działalności polega na złożeniu formularzy ZUS ZWUA jest to wyrejestrowanie osoby ubezpieczonej, i ZUS ZWPA – płatnika. Wracając do pracy, trzeba natomiast przekazać druki ZUS ZFA jest to zgłoszenie płatnika, oraz ZUS ZUA – ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, lub ZUS ZZA – wyłącznie do zdrowotnego. Ostatni dokument wchodzi w grę, gdy przedsiębiorca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. jest równocześnie pracownikiem za wynagrodzeniem równym co najmniej minimalnemu.
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=375


Temat: Krok po kroku - jak założyć własną działalność gospodarczą
...jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUZ ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń/kontynuowanie ubezpieczeń ZUZ ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacji płatnika składek ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej ZUS RCA - raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RSA - raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek...
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=2707


Temat: kolegium i grzywna za strzelanie
...palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ale nic nie pisze o posiadaniu a dla mnie to 2 różne rzeczy.[/b] nie jestem prawnikiem , ale "połapałem" jeżeli jesteś żeglarzem" lub innym np. ratownikiem to możesz nabyc- posiadać.... broń sygnałową bez zezwolenia ( np rakietnice, racę, jednorazowa broń sygnałową itp... bez zewolenia , ale pod warunkiem jej rejestracji....................czyli panowie zWPA ustala Twoje dane i czy WOLNO Ci to posiadać... może lepiej wyjaśnić to może 9x19..
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=20013


Temat: Rejestracja działalności
...danych osoby ubezpieczonej – druk ZUS ZUA. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych – druk ZUS ZZA. Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek – druk ZUS ZIPA. Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej – druk ZUS ZIUA. Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek – ZUS ZBA. Wyrejestrowanie płatnika składek – druk ZUS ZWPA. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń – druk ZUS ZWUA. Należy jeszcze przedstawić kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu NIP i zaświadczenie urzędu statystycznego o nadaniu numeru REGON. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, zdrowotnemu, rentowemu i wypadkowemu. Poza tym trzeba odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. Wymiar składek obowiązkowych...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2481