Genealogia - wieści genealogiczne

Temat: Czy warto byĂŚ w OSP.
Szanowni Druhowie być strażakiem Ochotnikiem to " zaszczyt" , trzeba mieć to we krwi, - z tym się całkowicie zgadzam. Natomiast "Nikt - Nikt" działalności tej nie docenia, ani posłowie, ani Związek OSP RP, ani nasi samorządowcy. Nikt z działaczy OSP nie wyżywi rodziny dobrymi czynami i opowieściami jak to było podczas akcji ratowniczych. Jestem członkiem OSP od ponad 40 lat , działaczem Związku już nie jestem bo nie potrafię okłamywać kolegów i społeczników. Brałem swego czsu udział w akcjach gaśniczych jako dowódca plutonu pod Olkuszem i w lasach Kuźni Raciborskiej. Po utworzeniu nowych województw w 1999 roku w Związku...
Źródło: zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=61Temat: Kto może zwołać zebranie zarządu??
"Witam Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP: - z własnej inicjatywy - na żądanie komisji rewizyjnej OSP - piszą żądanie o zebranie - na żądanie 1/2 członków czynnych OSP - zebrać podpisy - na żądanie Związku OSP RP - np. Zarządu Gminnego Związek OSP RP to jest jakaś fikcja. Po co taki organ wogóle istnieje? Poprosiliśmy ich o zwołanie nadzwyczajnego zebrania w naszej wsi to powiedzieli że poproszą prezesa OSP o zwołanie zebrania, ale Prezes i tak sie na to nie zgodzi. Szkoda sobie głowy zawracać.
Źródło: zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=2425


Temat: Najczęstsze pytania dotyczące GCR
...zadawane pytania dotyczące Gminnych Centrów Reagowania. 1. Wszystkie dokumenty (umowy, załączniki itd.) dotyczą OSP oraz GCR, a nie GCI ? Do powoływania GCR zobowiązuje gminy ustawa o stanie klęski żywiołowej wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558 z późn. zm.). Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przedstawia ofertę dofinansowania OSP (dopłata w wysokości 50%) do wyposażenia Gminnego Centrum Reagowania. Związek OSP RP może przekazywać sprzęt jedynie OSP - podstawa prawna Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej Sprzęt zakupiony dla OSP może np. na zasadzie umowy użyczenia funkcjonować w GCI w czasie spokoju, a w stanie nadzwyczajnym klęski żywiołowej sprzęt należący do...
Źródło: zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=30


Temat: Ceremoniał
...z dnia 24 sierpnia 1991r. i statutu. OSP może się zrzeszać w Związku OSP RP, ale może też pozostać poza strukturami Związku. Nie każda OSP ma zapis w statucie, że jest członkiem ZOSP RP. Jeżeli OSP jest poza strukturą Związku OSP RP np. nie może dostawać odznaczeń Związku OSP RP, dotacji ze Związku, itp... Tym bardziej nie podlega pod PSP, OSP jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, jednostką ochrony przeciwpożarowej jest też Związek OSP RP, jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, i inne (odsyłam do ustawy o ochronie ppoż) Czy sadzisz , że wszyscy wyżej wymienieni "podlegają" PSP - NIE!!!
Źródło: zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=533


Temat: Czy potrzebne są nam zawody z wodą?
...w swoim kraju mają tylko reg. CTIF. A więc za regulaminem CTIF przemawiają względy: finansowe, bezpieczeństwa, dyscypliny i konieczności podnoszenia sprawności fizycznej nie odbiegającej od sprawności strażaków z pozostałych krajów europejskich. A za cztery lata kolejna Olimpiada Pożarnicza w Trento we Włoszech i żeby się nie okazało, że drużyny z Polski zajmą odległe a może i końcowe miejsca w klasyfikacji generalnej. A przecież Związek OSP RP oczekuje od reprezentacji Polski samych złotych medali olimpijskich. Międzynarodowy Komitet CTIF został założony w 1900 r. w Paryżu w celu zachęcania i promowania współpracy pomiędzy strażakami w dziedzinie ratownictwa z całego świata. Dziś CTIF skupia w swych szeregach ponad 40 krajów. Międzynarodowe Zawody Drużyn Pożarniczych są organizowane co 4 lata w których bierze udział 3000 strażaków z całego świata...
Źródło: zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=1981


Temat: POMYSŁ WARTY ŚWIECZKI
Tylko że f1elek chciał stowarzyszenie ratowników a więc osób fizycznych. Natomiast Związek OSP RP to stowarzyszenie które zrzesza jednostki OSP a więc osoby prawne. Pytanie do f1elek-a powiedz co takie stowarzyszenie mogłoby zdziałać? Bo do pomocy jednostkom OSP został powołany Związek. A może chcesz im zrobić konkurencję. Szczerze się przeznam że nigdy mi taka myśl nie przyszła.
Źródło: zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=270