Genealogia - wieści genealogiczne

Temat: Metrum
Metrum (miara, wzorzec rytmiczny) - w nauce o wierszu obok pojęcia rymu wprowadza się również pojęcie metrum najczęściej dla oznaczenia rymu najzupełniej regularnego bądź też wzorcowej miary rytmicznej, która każdorazowo aktualizuje się w materiale fonicznym konkretnego utworu. Termin "metrum" albo "wiersz metryczny" bywa używany również w węższym zakresie w odniesieniu do wiersza antycznego, a w poezji nowożytnej...
Źródło: wpisze-wiersze.pl/forum/viewtopic.php?t=822Temat: Mikrofon Blackedge
Poza pięknym brzmieniem mikrofonu, polecam wszystkim użytkownikom forum wsłuchanie się w próbki dźwiękowe nagrane przez Bartosza, pod kątem - TIMINGU. Toż to absolutny wzorzec rytmiczny. IDEAŁ, w dodatku nagrany bez podkładu. Tak panowie i panie grają na harmoszkach mistrzowie. Montowanie tego typu mikrofonu do statywu to jakieś potężne nieporozumienie!
Źródło: forum.harmoszka.com/viewtopic.php?t=1914


Temat: kimkolwiek jestes... Kocham Cie
No tak naprawdę autora to nie mamy nadal... Ale jeśli już chodzi o zakwalifikowanie tego utworu do jakiegoś gatunku literackiego, to czy ja wiem? Jak dla mnie to może być i liryka opisowa....czemu nie wiersz wolny? W końcu mamy tu układ zdaniowy, który jednak odrzuca wzorzec rytmiczny. Jest podział na strofy i wersy. No i dużo zależy od układu graficznego...gdyby został zapisany inaczej, to kto wie...? Ale już milknę, bo przecież mogę się mylić, nie? A i tak najważniejsze przesłanie....
Źródło: forum.oaza.org.pl/viewtopic.php?t=1086