Genealogia - wieści genealogiczne

Temat: Czym lub Kim jest OWC
...wartę OWC....... Przełożonymi wartowników są Dowódcy Wart, każdy w stosunku do podległych mu wartownikowi. Osobami uprawnionymi do kontrolowania służby ochronnej pełnionej przez wartowników są przełożeni określeni przełożeni dowódcy jednostki wojskowej, komendant OWC, oficer dyżurny( pomocnik oficera dyżurnego) oraz osoby posiadające stałe lub jednorazowe imienne upoważnienia do przeprowadzenia tych kontroli. Wzory upoważnień do przeprowadzenia kontroli określają załączniki Nr 1i 2 do regulaminu. Kontrolę pełnienia służby ochronnej na posterunkach można przeprowadzić tylko w obecności dowódcy warty. Zabrania się kategorycznie skrytego podchodzenia do wartownika, usiłowania odebrania mu broni lub wykonywania innych czynności mogących doprowadzić do nieszczęśliwych wypadków z bronią. Wpis o przeprowadzeniu kontroli...
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=21