Genealogia - wieści genealogiczne

Temat: Rdz 1:30 dusza
...Wniosek1. Przyjęcie hipotezy o zebraniu pierwiastków danej osoby w chwili śmierci, jest prawie na pewno nieprawdopodobne. 2. Wersja nowo stworzonego ciała w połączeniu z nieśmiertelną duszą, nie dawałaby podstaw nazwania tego nowego człowieka, zmartwychwstałym. Powodem byłoby to, że ciało jak i dusza nie zmartwychwstały. Połączenie więc stworzonego ciała i połączenie z żywą duszą, byłoby tym samym procesem, co stworzenie Adama w Edenie. Różnica byłaby tylko w odwrotnej kolejności. Przy wtórnym tworzeniu człowieka do istniejącej duszy dodano by ciało, gdy u Adama najpierw było ciało. Po co ta "kołomyja"? Dlatego żeby wykazać, że wierzenie ŚJ w śmiertelność duszy daje podstawę do poprawności nazwania zmartwychwstaniem. 3. Gdyż zbudowane ciało z nowych pierwiastków, i połączone z zapisem danych osobowych własnego...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=3747Temat: Pokaż swoją twarz...
Może mama na wycieczce się zapatrzyła "w fresk" M. Anioła pt. " stworzenie Adama" (z tą iskierką między paluszkami..). Ale nie bój nic: tam nie ma Pana "B." tylko Revox- ja tak mam przerobiony pilot że steruję nim takiego przerobionego Revox'a. Taki stary badziew za 40kzłp.. Jak te pisiory rządzą to nie stać na coś lepszego.. zugfryd- po angielsku arkondyszyn- czego i Panom życzę
Źródło: hi-fi.com.pl/PHPBB_2_0_6/viewtopic.php?t=5728


Temat: Ps 2:7 Jezus - syn człowieczy, syn boży
...w rzeczywistości jest, dla zrozumienia jego natury. Pismo mówi: *Joh 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zrozumienie dwurodnego charakteru i złożoności procesu rozmnażania się człowieka ziemskiego pozwala w pełni zrozumieć istotę narodzin w sposób jednorodzony, narodzin człowieka niebieskiego. Narodzenie jednorodne (podobnie jak stworzenie Adama) było ewenementem w skali wszechświata. Stało się możliwe tylko i wyłącznie w wyniku osobistej ingerencji twórcy gatunku ludzkiego. Narodziny Jezusa odbyły się dokładnie według opisanego wcześniej wzorca rozmnażania się człowieka, z ta tylko różnicą, że pierwszy jego stopień tj spłodzenie, nie był aktem ludzkim lecz aktem samego Boga: *Mat 1:18 A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja,...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=5952


Temat: 1Kor 15:44 SOMA PSYCHIKON - ciało zmysłowe
...to stosował na ówczesne czasy innych określeń , ale rozumieniem podobnym. Zmysłowy ma również różne znaczenie zależne od kontekstu. Frazeologicznie; być przy zdrowych zmysłach (to m.in. duch święty {poprawny ideologicznie z Bogiem}, czyli któraś z tysięcy istot niebiańskich). Otóż Paweł pisząc, że najpierw było ciało zmysłowe, mógł mieć na myśli aniołów z przed stworzeniem pierwszych ludzi. Natomiast potem cielesne, to stworzenie Adama. A po zerwaniu owocu zakazanego powstało ciało zmysłowe w znaczeniu frazeologicznym; ,,odchodzić od zmysłów”. Toteż w tym przypadku ciało (fizyczne, cielesne) nabyło skłonności (grzechem ‘pierworodnym’) przeciwnym zamysłom Bożym. To zjawisko opisał Paweł m.in.: ,,Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię,...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=1113


Temat: "Gazeta gliwicka" (01.08.2007) - artykuł o ŚJ "Raport mniejszości"
A ja myślę, że zwiększając poziom wiedzy Biblijnej zwiększyłyby się liczebnie wspólnoty chrześcijańskie... Może przybliż mi to pojęcie: wiedza biblijna. Czy chodzi ci o stworzenie Adama i Ewy oraz Potop, na dodatek datowany na 5 tys. lat temu z kawałkiem? I co ma wiedza wspólnego z moralnością?
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=3992


Temat: Jak fałszowano pogląd o 1975r. wpadka przeciwnika świadków
Plum, plam, plom. ,,Czy to znaczy, że wiemy dokładnie, kiedy Bóg zniszczy ten stary system i ustanowi w jego miejsce nowy? Brat Franz nadmienił, że tego nie wiemy, ponieważ nie wiadomo nam, jak krótki okres dzielił stworzenie Adama od stworzenia Ewy, a właśnie wtedy rozpoczął się trwający siedem tysięcy lat dzień odpoczynku Bożego (Hebr. 4:3, 4). Mówca zaznaczył jednak, że „nie powinniśmy sądzić, jakoby obecny rok 1975 nie miał dla nas żadnego znaczenia”. Biblia dowodzi, że Jehowa jest „największym znawcą chronologii”, a ponadto „mamy datę kluczową, rok 1914, wyznaczający koniec ‚czasów...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=4657


Temat: Wzruszająca historia miłosna chlip...chlip
"... Jak stworzenie Adama miało miejsce przy końcu Szóstego Dnia, tak stworzenie Ewy było dokonane na początku siódmego Dnia Stworzenia, czyli Epoki, która się ma ku końcowi. Ewa była jedynie cząstką Adama odłączona od niego dla pewnego celu, to jest, dla rozkrzewienia rodu ludzkiego. Adam pierwotnie posiadał w sobie przymioty i zalety właściwe obydwom płciom to jest mężczyźnie i kobiecie, które następnie zostały podzielone między niego...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=5128


Temat: Czy Jezus ma duszę?
...to, że chociaż zgodnie z doktryną Świadków Jehowy Jezus przestał być osobą duchową inaczej mówiąc stracił życie duchowe by rozpocząć życie ziemskie to w tym przypadku nie było przerwy w istnieniu (bo rozumiem, że Jezus ani nie umarł na chwilę ani też nie został przez Jehowę zabity by następnie narodzić się jako człowiek). Początek ziemskiego życia Jezusa też był inny niż Adama. Dlaczego? Otóż Świadkowie Jehowy wyjaśniając stworzenie Adama cytują tekst z … podkreślając, że życie Adama rozpoczęło się w chwili połączenia ducha (siły życiowej) z uformowanym ciałem. To razem stanowiło duszę czyli życie Adama. Adam nie posiadał czegoś odrębnego od fizycznego ciała co można by nazwać duszą. A Jezus? Życie Jezusa zostało przeniesione (a wiec ono ciągle było) i niejako włożone do łona Marii. Czym jest to życie? Co można byłoby nazwać w tym...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=3357


Temat: Gods Of Chaos SQD TEAM ZAMKNIĘTY
Jest to fragment obrazu " Stworzenie Adama" Michala Anioła. Witam nowy team w imieniu bandytów. POWODZENIA!
Źródło: ubplanet.pl/index.php?showtopic=8282


Temat: Wielka kolekcja sławnych malarzy: Michał Anioł (PL)
...napisał kilkaset sonetów, wyrażających twórczą udrękę.Chociaż jego burzliwe życie było naznaczone konfliktami z możnymi mecenasami i artystami, osiągnął sławę i prestiż, jakich nie miał wcześniej inny twórca, a monumentalny, pełen ekspresji styl jego dzieł stał się wzorem i punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń malarzy i rzeźbiarzy. http://www.mazishare.info/images/screeny.png http://merlin.pl/Michal-Aniol- Stworzenie-Adama-puzzle_Ravensburger,images_big,9,RAP155408.jpg http://www.mazishare.info/images/download.png Aby zobaczyć linki musisz kliknąć ikonę piwa znajdująca się pod spodem, obok opcji odpowiedz cytuj.
Źródło: mazishare.info/index.php?showtopic=44603


Temat: Gods Of Chaos SQD TEAM ZAMKNIĘTY
Owszem, to jest chaos :D Żartowałem oczywiście - na ubku jest bardzo znany fragment fresku Michała Anioła, zatytułowanego " Stworzenie Adama", tak jak kolega wyżej już zauważył :) Użytkownik faynie edytował ten post 04 styczeń 2007 - 21:31
Źródło: ubplanet.pl/index.php?showtopic=8282


Temat: Biblijne wskrzeszenia - czyżby podmiany ciał?
...technologię "transportu" jak przejście zbuntowanych aniołów na ziemię przed Potopem? 5. Jaka więc mogłaby to być technologia przechodzenia z dziedziny duchowej do naszej materii? A może jest ich więcej niż jedna? 5.1 "Przewzbudzenie" materii duchowej na materię realną i tak odbywałoby sie przejście? 5.2 Przełożenie pamięci własnej w materii duchowej na pamięć bioorganizmu już istniejącego na ziemi? Więc stworzenie Adama w materi duchowej i przekładanie jego pamięci do Adama budowanego od podstaw również w materii realnej jest pozbawione sensu, w zastosowaniu dla pierwszych ludzi. :) Użytkownik Colargol edytował ten post 2008-06-09, godz. 03:20
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=4994


Temat: Studium I. Proroctwo Daniela i dalsze refleksje
...nam przysługują. Poniżej widnieje podsumowanie naszych wyników oraz lista dat, które okażą się przydatne w dalszych dociekaniach.źródło: D. Rice "Strumień czasu" źródło: D. Rice "Strumień czasu"[/b] 1656 od Adama do końca Potopu 427 do Przymierza z Abrahamem 430 do Exodusu 46 do podziału Ziemi Chananejskiej 349 Okres Sędziów 463 Okres Królów 587 p.n.e., Data końca Królestwa Sedekiasza 3958 p.n.e., Stworzenie Adama 2302 p.n.e., Koniec Potopu 1875 p.n.e., Przymierze z Abrahamem 1445 p.n.e., Exodus 1399 p.n.e., Podział Ziemi Chananejskiej 1050 p.n.e., Początek pierwszego roku Saula 1010 p.n.e., Początek pierwszego roku Dawida 970 p.n.e., Początek pierwszego roku Salomona, jesienią 966 p.n.e., Rozpoczęcie budowy Świątyni, wiosną czwartego roku Salomona 930 p.n.e., Początek Podzielonego Królestwa 587 p.n.e., Koniec...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=1630