Genealogia - wieści genealogiczne

Temat: Amortyzacja - jaki okres?
Ok, w takim razie jak do tego ma się "Tabela Środków Trwałych"? (oczywiście mówimy o samochodzie osobowym z kratką) http://www.vat.pl/ stawki-amortyzacji/index.php Z niej wynika, że rocznie mogę wpisać do książki przychodów i rozchodów 20 % kwoty netto i tak przez kolejne 5 lat (do 100%). Przykład. Cena netto samochodu wynosi 65 000 PLN 65 000 * 20 % = 13 000 Taką kwotę mogę wpisać rocznie do książki (no i tu zależnie czy miesięcznie czy kwartalnie się rozliczamy). Kwartalnie w takim razie do książki wpisuję: 13 000 / 4 = 3250 PLN I tak po kolei przez 15 kwartałów. Od kilku osób...
Źródło: skodaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=5784Temat: amortyzacja lokalu
witam, jestem tu nowy. Możecie podpowiedzieć jakie stawki amortyzacji można zastosować przy rozliczaniu wynajętego mieszkania?
Źródło: forum.sekrety-sukcesu.com/viewtopic.php?t=103


Temat: środki trwałe - problemy, pytania i uwagi
...z 10 wprowadzonych) nie były uwzglęniane na wydruku wykazu czy raportu? - wiąże się z to pytaniem nr 2. 8) jak ustawić amortyzację degresywną dla danego ŚT? 9) skoro w danych o ŚT wpisujemy dostawcę i numer dokumentu, to przydałaby się również data tego dokumentu (przyda się przy ujawnieniu ŚT). 10) w pomocy jest napisane, iż słownik Kategorie Środków Trwałych ma tylko charakter pomocniczy, ale jak ŚT przypiszę np. do kodu 491 i nie uzupełnię stawki amortyzacji, to po przeliczeniu program wyliczy odpisy według stawki przypisanej do tego kodu w Kategorii Środków Trwałych, czyli w tym przypadku wg 30 %, ale w danych o ŚT dalej widnieje stawka 0,00 %. 11) skoro mamy magazyn wyposażenia, to może dałoby się to przerobić, aby również obejmował środki trwałe (to taki luźny pomysł). To by było na tyle
Źródło: vatowiec.pl/forum/viewtopic.php?t=255


Temat: amortyzacja
Czy może mi ktoś podpowiedzieć .Będę bardzo wdzięczny. Jak wyliczyć amortyzację od budynku jesli całość ma np.400m2, a na działalność gospodarczą przeznaczam 80m2.Jakie są stawki amortyzacji dla budynku nie mieszkalnego?Cz jest określony limit lat amortyzacji?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6742


Temat: Koszty Uzyskania Przychodu - co może być kosztem
...i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi: 1) składniki majątkowe uznawane za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, sposób ustalania ich wartości początkowej, szczegółowe zasady i stawki amortyzacji, a także tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, 2) szczegółowe zasady i tryb: a) zaliczania składników majątkowych do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a także zmniejszania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy składniki te, ze względu na przewidywany okres używania, nie zostały uprzednio zaliczone do tych środków albo wartości, b) naliczania odsetek za okres,...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=24532


Temat: [Podstawy leasingu] Leasing operacyjny
...majątku leasingodawcy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawaca. Okres trwania umowy Zgodnie z przepisami podatkowymi umowa leasingu musi trwać minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji danego środka trwałego. Dlatego np. umowa leasingu samochodu osobowego trwa minimum 24 miesiące. Ciągnika siodłowego, samochodów specjalnych i większości maszyn i urządzeń 36 miesięcy, a nieruchomości 10 lat. Wykup Wysokość wykupu zależy od stawki amortyzacji i okresu leasingu. Przykładowa oferta leasingu operacyjnego Wariant I Opel Astra cena netto 50.000 PLN okres leasingu 24 miesiące (24 raty) czynsz inicjalny 15% = 7.500 PLN wysokość raty 3,42% = 1.712,19 PLN wykup 16% = 8.000 PLN koszt całkowity 113,19% Wariant II Opel Astra cena netto 50.000 PLN okres leasingu 36 miesięcy (36 rat) czynsz inicjalny 15% = 7.500 PLN wysokość raty 2,80% = 1.398,26 PLN wykup 1% = 500 PLN koszt całkowity...
Źródło: forumleasing.pl/viewtopic.php?t=658


Temat: Prawo Użytkowania Wieczystego
Jaki przyjąć okres amortyzacji i miesięczne stawki amortyzacji bilansowej przy Prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2160


Temat: GDZIE W INTERN. STWAKI AMORTYZACJI ?
Pomóżcie proszę, gdzie w internecie mogę znaleźć stawki amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych ?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=23172


Temat: Rachunkowość
...operacje na materiałach i podaj ich stan na koniec Przykładowa treść - identyczne jak jedno z zadań z kartek ćwiczeniowych Występujący trik - części zamienne i inne materiały pomocnicze trzeba księgować bezpośrednio na koncie materiały, bo nie mamy dość info żeby robić analitykę zadanie 5 Myśl przewodnia - policz amortyzację degresywną Przykładowa treść - coś kosztuje 100000, na 10 lat, współcz. x2.0 podaj roczne stawki amortyzacji Występujący trik - policz wartość amortyzacji na koniec roku w którym dokonano zakupu, czyli ile miesiecy do końca roku razy wartosć miesięczna amortyzacji zadanie 6 Myśl przewodnia - zaksięguj operacjie i zamknij konta Przykładowa treść - standardowe jak na ćwiczeniach Występujący trik - jedna z 'operacji' to zdarzenie, przy zamykaniu kont NIE zamyka siękont wynikowych ALLEZ reklamacji nie...
Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=227


Temat: Czy można
Wera, pytasz o temat bardzo szeroki. W ustawie o podatku dochodowym na ten temat jest całe sześć stron. Najlepiej będzie jeżeli tam zaglądniesz. Tylko parę zdań na ten temat napiszę. Stawki amortyzacji dla celów bilansowych możesz ustalać sobie dowolnie, ale do kosztów podatkowych możesz zaliczać tylko wartość amortyzacji obliczoną na zasadach określonych w updof lub updop. Jeżeli masz uzasadnienie w postaci pogorszonych warunków eksploatacji, możesz zastosować powiększające wskażniki określone w ustawie. Ponieważ masz nowy środek trwały, zwróć uwagę na art. 22k pkt 4 updof lub odpowiedni w updop,...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=8480


Temat: stawki amortyzacji
Gdzie szybko znaleźć stawki amortyzacji dla wszystkich środków trwałych wiem że jest to załacznik do ustawy o pdof)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=8424


Temat: Przedmioty leasingu - co, gdzie i jak
Przedmiotem umowy nazwanej leasingu, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, mogą być tylko rzeczy. Przedmiotem umowy nienazwanej o charakterze umowy leasingu mogą być rzeczy oraz wartości niematerialne i prawne. W przypadku leasingu operacyjnego kluczowe znaczenie ma stawka amortyzacji środka trwałego. Poniżej umieszczamy zestawienie środków trwałych z podziałem na poszczególne stawki amortyzacji. Od
Źródło: forumleasing.pl/viewtopic.php?t=778


Temat: jakie stawki amortyzacji
Jakie stawki amortyzacji zastosować do budowli- ulice i place, oświetlenie, przewody i sieci kanalizac.? Do tej pory była 4%, ale teraz znalazłam , że 4,5%.
Źródło: forum.mieszkaniowa.net/viewtopic.php?t=765


Temat: Poradnik Ekologiczny
...proponowanych w Białej księdze jest pokonanie przeszkód w rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Komisja Europejska przygotowuje dyrektywę, która ułatwi dostęp do sieci energetycznych i sprawiedliwe ceny na energię odnawialną. Kraje członkowskie powinny wprowadzić rozwiązania prawne ułatwiające rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła, na przykład regulacje finansowe i fiskalne zapewniające: * elastyczne stawki amortyzacji inwestycji, * ulgi podatkowe dla trzeciej strony finansującej inwestycje, * subsydia na budowę instalacji, * dotacje i tanie kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (w tym także z funduszy na tworzenie nowych miejsc pracy), * bodźce finansowe dla konsumentów kupujących sprzęt i usługi wykorzystujące energię odnawialną. Już w tej chwili w Austrii odnawialne źródła energii są zwolnione od podatku...
Źródło: forum.pieluszkarnia.pl/viewtopic.php?t=167


Temat: Amortyzacja kamery i aparatu cyfrowego
Widzisz irku nawet Robert nie działa legalnie,bo nie wie czym się różni PKD(EKD) od stawki amortyzacji,która z kolei może być liniowa lub degresywna.
Źródło: foton.kalisz.pl/forum/viewtopic.php?t=3530


Temat: potrzebne notatki
...lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy, zwanym dalej "Wykazem stawek amortyzacyjnych", a dla wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad określonych w art. 16m, 3) stosować stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, 4) wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do właściwego urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok; odsetki obliczone od różnicy, o której mowa w pkt...
Źródło: iie-wsb.cba.pl/viewtopic.php?t=132


Temat: Pinop- Felis
No to jeszcze dopóki coś pamiętam z egzaminu: * 1 duże zadanie o małżeństwie prowadzącym sklepik spożywczy - obliczyć podatek za pomocą 4 metod ("normalnie", stawka liniowa, ryczałt, karta podatkowa) i podać, gdzie mogą uwzględnić ulgę mieszkaniową. * małe zadania z: - cienkiej kapitalizacji - opodatkowania dywidend uzyskiwanych przez 3 firmy niemieckie - wyznaczenia najwyższej stawki amortyzacji - obliczenia zaliczki przy metodzie uproszczonej - możliwość zastosowania ulgi na złe gługi - rozliczenie VATu naliczonego przez małego podatnika VAT - zwrot VAT w ciągu 60 i 180 dni - ryczałt ewidencjonowany - były pracownik prowadzący obecnie własną działalność * teoria: - realne a pozorne przerzucanie podatku - coś o ucieczce przed opodatkowaniem - nie pamiętam Pozostałych nie pamiętam - generalnie ok....
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=7473


Temat: ubezpieczenie *Samopomoc*
Ja mam OC w Samopomocy. Ojciec-blacharz odradzał mi u nich AC ( mam w PZU, wyszło ciut drożej ), bo w tym roku zmienili stawki amortyzacji i przy likwidacji szkody ostro tną odszkodowanie ( zwłaszcza dla trochę starszych samochodów ). Ale podobno poza tym nie robią żadnych problemów w wypłacaniem pieniędzy.
Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=5046


Temat: dwutorowość amortyzacji
Witam Do rozdzielenia torów amortyzacji służy dokument RT.Poprzez rozdzielenie torów pozwala na korektę wartości początkowej, stawki amortyzacji, współczynnika amortyzacji itp. osobno dla każdego z torów amortyzacji (bilansowego i podatkowego). Rozdzielenie dokonane dokumentem, nie będzie miało odzwierciedlenia na karcie inwentarzowej. Będzie ono możliwe od dowolnego momentu. Dokument RT nie posiada korekty. Cofnięcie dwutorowości będzie możliwe tylko przez usunięcie dokumentu RT. Usunięcie to będzie możliwe, jeżeli dokument RT będzie ostatnim w...
Źródło: cdn.3lance.pl/viewtopic.php?t=554


Temat: 530 d Touring - okradziona :(
...ze ukradziono wklady, ja mu na to, ze uszkodzono rowniez srodek lusterek, pyta na ile wyceniam szkode, ja: 10k zl, zaczal cmokac, nie spodobalo mu sie, bo statystyki skutecznosci policji pojda w dol najciekawsze bylo na koniec, sledczy zaniosl protokol do jakieos przelozonego, ten w krzyk, 2 wklady 10k zl??? ja mu na to, ze uszkodzone sa lusterka i trzeba je cale wymienic, on na to, ze samochod stary i amortyzacje trzeba uwzglednic, pytam czy ma jakas tabele? on na to, ze stawki amortyzacji sa w kodeksie cywilnym... aha, chcieli mi jeszcze wpisac do protokolu, ze zobowiazuje sie do dostarczenia im faktury na naprawe za 10k zl, mowiac, ze to moj obowiazek, wysmialem ich zenada, zenada, zenada pozdr
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=93163


Temat: Prywatny samochód a Firma
20% i 5 lat to dla nowego samochodu, jeśli samochód był wcześniej użytkowany przez co najmniej 6 miesięcy, a podatnik jest to w stanie udowodnić (nie może być kupiony nowy ale z rocznika poprzedniego), można amortyzować przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacji w wysokości 40% czyli 2,5 roku (30 miesięcy).
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=7734


Temat: PKWIU
Czy ktoś może mi pomóc w kwestii księgowej - szukam PKWiU pod jaki mogłabym zaklasyfikować automat NIDEK LE 9000SXE - potrzebne to do ustalenia symbolu klasyfikacji środków trwałych i ustalenia stawki amortyzacji. Może ktoś zna te symbole? Będę wdzięczna. Renata
Źródło: forum.gazeta-optyka.pl/viewtopic.php?t=1521


Temat: aport rzeczowy do spółki z o.o.-PILNE!!!!!
Nie zmienia się stawki amortyzacyjnej raz przyjetej, stawki amortyzacji dla komputera i oprogramowania mogą być różne pod warunkiem,że są to na stanie dwie odrebne pozycje,moze być druk PT dla przyjecia aportu rzeczowego.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10583