Genealogia - wieści genealogiczne

Temat: A miało być tak pięknie dzięki PO... KOMPENDIUM WIEDZY sic!
...Zbigniewa Chlebowskiego, które Mirosław Drzewiecki zapewne oglądał uważnie i pewnie także nagrywał, ten drugi musiał się rozchorować, by w sposób oczywisty zagrać na czas. W ten sposób, w tym kraju w którym za parę groszy można otrzymać zwolnienie na dowolną ilość dni, Mirosław Drzewiecki otrzymał zwolnienie do końca stycznia. Teraz może dostosować swoją wersję do wersji Chlebowskiego. Niestety, na zwolnieniu nie widnieje numer statystyczny choroby, więc nie wiadomo na co choruje, nie wiadomo czy musi leżeć lub czy ma zakaz mówienia. Mówi się tylko o tym, że choruje na gardło. Jak sobie przypomnę pewne rewelacje ze Stanów Zjednoczonych odnośnie osoby Drzewieckiego, to dochodzę do wniosku, że w jego przypadku choroba “gardłowa” to żadne novum. Ale Drzewiecki nie musi się martwić, zawsze znajdzie jakiegoś “adwokata”, np. w postaci...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=19845Temat: Kontrola zwolnienia lekarskiego PILNE !!
...formularzu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (ZUS, ZLA), według wzoru określonego w odrębnych przepisach. Druk ten zawiera m.in.: a) informacje identyfikujące ubezpieczonego, któremu został on wystawiony, jego płatnika składek, osobę wystawiającą zaświadczenie i jej miejsce wykonywania zawodu; b) okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, numer statystyczny choroby ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, odpowiednie kody literowe oraz wskazania lekarskie; c) okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia członka rodziny, jego stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym. Zaświadczenie wystawia się z dwiema kopiami: a) oryginał,...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3154